De renaissance-band

bestaat uit een kern van 5 musici die, afhankelijk van de programmering, uitgebreid kan worden:

Saskia van der Wel sopraan, basviool
Arwen Bouw renaissance-violen
Noortje Zanen renaissance-violen
Freek Sluijs dulciaan, pommer
Fritz Heller zink, dulciaan, pommer, doedelzak

Het klankideaal van het ensemble, dat in 1985 is opgericht, is bijzonder door het gebruik van renaissanceviolen. In de 16e eeuw maakten die een stormachtige ontwikkeling door net als de toen moderne blaasinstrumenten zink en dulciaan. Een ensemble met zulke instrumenten zien we afgebeeld op een schilderij van Hans Mielich uit 1570, voorstellende de ‘Münchener Hofkapelle’ onder leiding van Orlando di Lasso. De gewenste woorduitbeelding en de polyfonie die de musici uit de 16e eeuw nastreefden is door deze instrumenten goed realiseerbaar.

Het ensemble richt zich op muziek uit de 16e eeuw en bestudeert de oorsprong van deze muziek uit de middeleeuwen en de verdere ontwikkeling in de vroege barok. Zowel de grote componisten Josquin des Prés, Heinrich Isaac, Ludwig Senfl als ook de minder bekende zoals Johan Stokem, Lambertus de Monte of Adamus da Ponta vinden we terug in de programmering.

Vanaf het begin heeft het ensemble oog voor de interactie van de Europese officiële muziek met die uit het Nabije Oosten en de folklore. Zo komen ook doedelzak en viool in hun functie als instrumenten voor dans en vermaak aan bod.