Het blazersensemble

Is opgericht in 1985 en stelt zich ten doel, blazersmuziek op historische instrumenten uit te voeren. De reikwijdte van het gespeelde repertoire loopt van de muziek van middeleeuwse speellieden via composities die de burgerlijke stadspijpers uit de 16e en 17e eeuw ten gehore brachten tot de late vormen en bezettingen van de stadspijpers in de 18e eeuw.

Gebruikte instrumenten zijn:

  • Doedelzak, schalmei, trommels, voor de muziek van de middeleeuwse speellieden,
  • schalmei, pommer, schuiftrompet, als alta-bezetting uit de 15e eeuw,
  • zink, pommer, trombone, dulciaan als karakteristieke instrumenten van de stadspijpers rond 1600, en zinken en trombones voor het Duitse repertoire uit de late 17e en 18e eeuw.

De volgende programma’s werden o.a. gerealiseerd in de vorm van concerten, theaterproducties en didactisch gerichte voorstellingen:

  • Estampie- Geschenk des Orients
  • Carmina Burana- balletproduktie i. s.m. het Stadttheater Aachen
  • Stadspijpers in de Lage Landen
  • Recueil de plusieurs vieux airs (collectie Philidor)
  • De instrumenten van de stadspijpers als orgelregister
  • Spaerens vreugden bron – stadspijpers in Haarlem
  • CD: Stadsmuzikanten: klokkenisten en stadspijpers in de Gouden Eeuw